Nettverk


Denne nettsiden har som mål å samordne både lærere og studenter som jobber kunnskapsbasert med seksuell helse, seksuelle overgrep eller seksuelle overgrep. Dette faglige nettverket kan komme både OsloMet og målgruppene våre til gode. Vi ønsker tips til å utvide nettverket. Send oss gjerne en mail (hlunde@oslomet.no) med relevante navn, publikasjoner eller prosjekter innen noen av disse temaene:

  • seksualundervisning
  • seksuell helse
  • kjønnsidentitet
  • seksuelle overgrep
  • vold i nære relasjoner
  • feminisme
  • reproduktivitet
  • normkritikk
  • LHBT-temaer
  • diskriminering

SASE forskersamarbeid

NFSS

NFSS regional samling

NACS

WAS