Europeisk strategi for å bekjempe seksuelle misbruk av barn


Torsdag 15. april sendte tre norske ministre et norsk innspill til EUs høring om nye regler for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett.

For å bidra i det europeiske samarbeidet mot overgrep mot barn på nett, har flere norske myndigheter gått sammen om å samle inn informasjon og synspunkter. I innspillet til Europakommisjonen uttrykker norske myndigheter støtte til EUs arbeid, og understreker at innsats mot nettbasert overgrepsmateriale som involverer barn, må prioriteres høyt. Regjeringen vektlegger at Norge er en engasjert og langsiktig samarbeidspartner på dette området.

Norge støtter arbeidet for bedre regelverk

Regjeringen vil gjøre sitt ytterste for å bidra til arbeidet mot overgrep mot barn på internasjonalt, europeisk og nasjonalt nivå. Gjennom innspillet ønsker regjeringen å støtte kommisjonens planer om bedre regelverk for å sikre at plattformer oppdager, fjerner og rapporterer om ulovlig overgrepsmateriale på nett.

– For å bekjempe overgrep mot barn på nett er det viktig å samarbeide godt på europeisk nivå, fordi dette skjer på tvers av landegrenser. Det krever internasjonale løsninger og derfor er det viktig at vi bidrar med vår kompetanse i dette arbeidet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Innspillet fra Norge er signert av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, distrikts og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og helse- og omsorgsminister Bent Høie. I tillegg har Justis- og beredskapsdepartementet, Politiet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bidratt til arbeidet.

Europeisk strategi for å bekjempe seksuelle misbruk av barn

– Den digitale utviklingen har ført med seg et verdensomspennende marked for overgrepsmateriale som involverer barn. Europa – med Nederland i spissen – har utviklet seg til å bli et globalt senter for digital lagring av overgrepsmateriale. Det ser også ut til at disse overgrepene øker både på nett og i den fysiske verden. Situasjonen har etter alle solemerker blitt verre under koronapandemien, særlig for barn som bor sammen med overgripere, og som har blitt tvunget til å oppholde seg mer hjemme, forteller forbruker- og oppvekstråd ved Norges delegasjon til EU, Joachim Nilsen Frislid.

Den europeiske strategien for å bekjempe seksuelt misbruk av barn skal legge til rette for å slå mer effektivt ned på seksuelle overgrep mot barn. Den skal være et rammeverk for en rekke tiltak både på nett og i den virkelige verden, med en tidsramme som går fra 2020 til 2025. Strategien inngår i kommisjonens overordnede prosjekt for digital modernisering av Europa.

Les mer om kommisjonens høring og strategien for å bekjempe seksuelle misbruk av barn på nett her.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *