Kartlegging av spørsmål fra LHBTIQ-ungdom til ung.no


Prosjektets mål er å gjennomføre en kartlegging av ungdommers bruk av spørretjenesten på ung.no, og hva ungdom søker råd og veiledning om når det gjelder seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. Prosjektet skal også gi svar på i hvilken grad ung.no tilbyr relevant informasjon til ungdom som bryter med kjønnsnormer. Samt gi anbefaling om videreutvikling av ung.nohttps://www.sintef.no/prosjekter/kartlegging-av-sporsmal-fra-lhbtiq-ungdom-ung.no/


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *