Om nettsiden

Nettsiden ble etablert 3. april 2014. Hensikten med denne nettsiden er blant annet å synliggjøre kompetanse internt og eksternt. Ved faglig delingskultur kan vi bedre bidra til at de seksuelle rettighetene blir en realitet for alle. Målet er å forebygge, hindre diskriminering, trakassering, marginalisering og stigmatisering av målgrupper.

HiOA er Norges største statlige høgskole, med ca. 16 000 studenter og over 1850 tilsatte. Høgskolen har fire fakulteter fordelt på to studiesteder: Pilestredet og Kjeller. Det er mange dyktige fagfolk her som på ulik måte fremmer sunn seksuell helse.

Nettsiden kan bidra til å gjøre kunnskap om seksuelle helse mer synlig, tilgjengelig, relevant og forskningsbasert. Med slik kvalitetssikret kunnskap kan flere være aktive i samfunnsdebatten. Les mer om HiOAs generelle stratgier i Strategiplan 2020.