Kategori: Ukategorisert

 • Masteremne om kvinnehelse – seksuell og reproduktiv helse

  Masteremnet har fokus på: Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter fra pubertet til postmenopausen. Ungdom og unge voksnes seksuelle og reproduktive helse som en del av helsefremmende arbeid for å bedre livskvalitet og folkehelse. Kvinnehelse og enkelte lidelser i forbindelse med reproduksjon. Veiledning, kommunikasjon og helsepedagogikk. Nasjonale, globale, historiske og kulturelle perspektiver med vekt på verdier og…

 • Foredrag om omskjæring 4. mars 2015

  Sted: HiOA ved Campus Kjeller, Kunnskapsveien 55 Dato 04.03.2015. Klokken 14.15 til 16.00 Rom B250 Tema: Omskjæring av gutter. Foreleser: Mats Liland

 • I dag starter RØD KNAPP- aksjonen. STOPP VOLD MOT KVINNER

  Rød knapp-kampanjen ble opprettet av Sanitetskvinnene i 2013. De vil bryte tabuer og krever nulltoleranse for vold mot kvinner. Deres hovedmål er at vi sammen må hjelpe kvinner. Ifølge Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet kommer hver fjerde kvinne i Norge til å oppleve vold i nære relasjoner i løpet av livet. En av ti opplever å bli utsatt for grov…

 • Seminar om seksualundervisning 3. februar 2015

  Velkommen til HiOA Pilestredet 46, Athene 1. Undervisning om seksualitet både i og utenfor skolen er et diskutert tema, både når det gjelder innhold, omfang og roller. Alle har et ansvar! Sex og Politikk – Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har sammen med HiOA invitert ungdomspartiene til seksualundervisning og debatt, sammen med…

 • Seksualitet og folkehelse 2.– 5. juni 2014

  Seminar 2.– 5. juni 2014 med støtte fra Helsedirektoratet. Fire dager og fire hovedtemaer: * Grunnleggende om seksualsyn* Helsefremmende perspektiver på ung seksualitet* LHBT-perspektiver og formidling* Funksjonshemning og seksualitet 

 • Ukeseminar støttet av Nordplus i 2014

  Nordplus-støttet kurs i pedagogisk sexologi avholdes i konferansesenteret ved HIOA i Pilestredet, i uke 7, 2014. Tverrfaglig deltagelse fra ca. 30 bachelor studenter og syv lærere fra Sverige, Danmark og Norge. Gjennomføring og undervisning fra mandag 9. februar til fredag 14. februar. Målet er blant annet metodeutveksling, terminologi, samtaler med praksisfeltet, workshop og utvikling av…