I dag starter RØD KNAPP- aksjonen. STOPP VOLD MOT KVINNER


rød knappRød knapp-kampanjen ble opprettet av Sanitetskvinnene i 2013. De vil bryte tabuer og krever nulltoleranse for vold mot kvinner. Deres hovedmål er at vi sammen må hjelpe kvinner. Ifølge Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet kommer hver fjerde kvinne i Norge til å oppleve vold i nære relasjoner i løpet av livet. En av ti opplever å bli utsatt for grov vold.

Fire kunnskapshull
Symbolet for kampanjen er en rød knapp. Rødt er valgt fordi rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge. Kampanjens røde knapp har fire hull. Hullene symboliserer fire områder vi mener det er spesielt store utfordringer på som det må arbeides med å tette:

• Rettigheter
• Hjelpetilbud
• Forebygging
• Forskning

Kampanjen har nedsatt arbeidsgrupper som arbeider med disse utfordringene.

Røde knapper kan bestilles på e-post: stoppvoldmotkvinner@gmail.com

Se facebookside Rød knapp – STOPP vold mot kvinner!