Ukeseminar støttet av Nordplus i 2014


Nordplus-støttet kurs i pedagogisk sexologi avholdes i konferansesenteret ved HIOA i Pilestredet, i uke 7, 2014. Tverrfaglig deltagelse fra ca. 30 bachelor studenter og syv lærere fra Sverige, Danmark og Norge. Gjennomføring og undervisning fra mandag 9. februar til fredag 14. februar. Målet er blant annet metodeutveksling, terminologi, samtaler med praksisfeltet, workshop og utvikling av digitale fortellinger og aktualisering av de ti seksuelle rettighetene.

Se de digitale fem fortellingene på vimeo.

Med vennlig hilsen

Hilde Lunde

Høgskolelektor

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)

Institutt for Atferdsvitenskap

Bachelor Vernepleie

Postboks 423 NO- 2001 Lillestrøm

2007 Kjeller

Tlf: + 47 64849012

Mob: + 47 97720243

Faks: +47 64849004

Gerdhilde.lunde@hioa.no

www.hioa.no