Masteremne om kvinnehelse – seksuell og reproduktiv helse


Tegning S. Kühle-Hansen
Tegning S. Kühle-Hansen

Masteremnet har fokus på: Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter fra pubertet til postmenopausen. Ungdom og unge voksnes seksuelle og reproduktive helse som en del av helsefremmende arbeid for å bedre livskvalitet og folkehelse. Kvinnehelse og enkelte lidelser i forbindelse med reproduksjon. Veiledning, kommunikasjon og helsepedagogikk. Nasjonale, globale, historiske og kulturelle perspektiver med vekt på verdier og menneskerettigheter. 

På HiOAs nettsider kan du lese mer om emnet.