Foredrag om omskjæring 4. mars 2015


FOTO: S. Kühle-Hansen
FOTO: S. Kühle-Hansen

Sted: HiOA ved Campus Kjeller, Kunnskapsveien 55

Dato 04.03.2015. Klokken 14.15 til 16.00
Rom B250

Tema: Omskjæring av gutter. Foreleser: Mats Liland

Det anslås at rundt 2000 guttebarn i Norge vil bli omskåret i år. En ny lov pålegger spesialisthelsetjenesten å ha tilbud om omskjæring til foreldre som ber om det. Hva er omskjæring og hvilken forankring har praksisen i religion? Er det medisinsk begrunnelse for slike inngrep? Er rituell omskjæring i strid med barns rettigheter?