Kategori: Ukategorisert

 • Likestillingssenteret og Redd Barna søker unge skeive som har opplevd vold eller overgrep som barn og ungdom til ny forskning. 

 • Lærerstudenters perspektiver på seksualitetsundervisning

  NOTAT: «HVORDAN FORVENTER DE ATMAN SKAL TA DETTE PÅ STRAK ARM,UTEN OPPLÆRING?» Hensikten med dette notatet er å synliggjørelærerstudenters erfaringer med og perspektiverpå opplæring om seksualitetsundervisningunder sin utdanning. Vi ønsker å få bedreoversikt over hvilke opplæringsbehov de selvmener at de har, for at de skal kunne gi sineframtidige elever god og helhetlig seksualitetsundervisning og til…

 • Gratulerer Marco Stojiljkovic Årets underviser OsloMet

  Marco arbeider også med tema seksuell helse ved OsloMet. Han sitter i referansegruppe for nytt emne 10 studiepoeng: Seksuell helse. universitet og høgskolepedagogikk som skal starte i 2024 – et arbeid ledet av Førsteamanuensis Malin Lindroth ved Institutt for atferdsvitenskap. Han skriver om tema seksuell helse: «Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) har de…

 • NOVA Rapport;11/23

  Rapporten presenterer ny kunnskap om vold og overgrep blant elever i videregående skole basert på de tre UngVold-undersøkelsene i 2007, 2015 og 2023. Omfanget av seksuell vold har økt markant fra 2015 til 2023. Omfanget av mildere fysisk vold fra og mellom foreldre er derimot redusert fra 2007 til 2023, mens like mange rapporterer om…

 • Arendalsuken 2023

  OsloMet var i går tilstede på SRHR nettverkets sin dag om seksuell helse i Arendal. Kim Fangen og Tore Holter Follestad representerte oss. Alle våre emner inne seksuell helse, og spesielt vårt nye emne Seksuell helse hiv og andre soi ble fremhevet. Fangen vektla spesielt brukermedvirkning inne hiv og andre soi.

 • Konferanser NACS, WAS og EFS

  NACS komiteen inviterer deg til NACS konferansen i vakre Oslo 28. september til 1. oktober. Vi håper å se mange av våre medlemmer der! Konferansen avholdes ved OsloMet. Det er vår glede å ønske dere velkomne til vår hovedstad og alt den har å tilby. Det er mange måter å reise inn til byen på.…

 • Velkommen til gratis e-læringskurs om Hjelpemidler for seksuallivet

  Målgruppen for kurset er helsepersonell som ønsker å lære mer om hjelpemidler for seksuallivet. Det tar 3-6 timer å gjennomføre kurset med/ uten lenker. I https://uni.oslomet.no/seksuellhelse/2023/03/29/velkommen-til-gratis-e-laeringskurs-om-hjelpemidler-for-seksuallivet/kurset får du lære mer om: Rettigheter og ordninger i Norge, Hvordan rekvirere hjelpemidler, Hvilke grupper som kan ha behov for hjelpemidler for seksuallivet, Ulike typer hjelpemidler: dilatorer, vibratorer, penispumper, penis/vulvaproteser, glidemidler,…

 • Studenter spiller på sex – lager brettspill til flaue lærere

  OSLO MET (VG) Oppfinnsomme studenter kan ha funnet løsningen for flaue lærere i seksualundervisningen: Et brettspill formet som en livmor – med penisbrikker.

 • Velkommen til gratis e-læringskurs om Hjelpemidler for seksuallivet

  ved OsloMet – storbyuniversitetet! Målgruppen for kurset er helsepersonell som ønsker å lære mer om hjelpemidler for seksuallivet I kurset får du lære mer om: Rettigheter og ordninger i Norge, Hvordan rekvirere hjelpemidler, Hvilke grupper som kan ha behov for hjelpemidler for seksuallivet, Ulike typer hjelpemidler: dilatorer, vibratorer, penispumper, penis/vulvaproteser, glidemidler, andre hjelpemidler Her er…

 • Gonoré øker kraftig blant norske kvinner

  Det er godt vi arbeider med masteremne Seksuell helse hiv og andre soi her ved OsloMet. Gonoré ble nesten utryddet i Norge med kun et par hundre tilfeller årlig på slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet. Fra 2010 økte gonoré betydelig blant menn som har sex med menn. Økningen skyldtes trolig redusert bruk av…