Kategori: Ukategorisert

 • Gonoré øker kraftig blant norske kvinner

  Det er godt vi arbeider med masteremne Seksuell helse hiv og andre soi her ved OsloMet. Gonoré ble nesten utryddet i Norge med kun et par hundre tilfeller årlig på slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet. Fra 2010 økte gonoré betydelig blant menn som har sex med menn. Økningen skyldtes trolig redusert bruk av…

 • Kvinnehelse

  En av våre studenter i Masteremne Seksuell anatomi og fysiologi ved OsloMet skriver dette ….Jeg supplerte en sexolog i dag da vi underviste om seksualitet og kvinner med ryggmargsskade. Her fikk jeg bruk for alt jeg har lært hittil i utdanningen Masteremne seksuell anatomi og fysologi, bl.a. den distale vagina, nervus pudendus og kjønnsorganenes homologe…

 • Hvordan snakke om kropp, grenser og seksualitet med 1-6 åringer? Nytt materiale

  Nakensaken ett material som utvecklats för att stödja småbarnspedagoger i hur man kan tala om kropp, gränser och sexualitet med barn i åldern 1–6 år. Materialet är tänkt att dels användas i gruppdiskussioner med barnen, dels som stöd i vardagen för hur man själv kan fungera som förebild och stöd i barnens utveckling. Målet är…

 • Sexual health in prison with a positive approach – A scoping review protocol

  Lenke til protokoll ved Ada Svarstad Solberg 1,2, Embla Valde 2,7, Gerd Hilde Lunde 2, Kjersti Helgeland 6, Lilja Marlen Johannessen 3, Malene Wøhlk Gundersen 3, Kristina Areskoug Josefsson 2,4,5,1 Department of Nursing and health promotion, Oslo metropolitan University, Norway 2 Departmentof Behavioral Sciences, Oslo metropolitan University, Norway 3 University Library, Oslo Metropolitan University, Norway…

 • Kartlegging av SRHR i forskrift og lokale program-, studieog emneplaner for utvalgte utdanningsløp i Norge

  Lenke til rapport Kartlegging av SRHR i forskrift og lokale program-, studieog emneplaner for utvalgte utdanningsløp i Norge– Rapport Desember 2022 ved Kristina Areskoug Josefsson & Ada Svarstad Solberg Institutt for Atferdsvitenskap, Oslo Metropolitan University, Oslo INTRODUKSJON OG SPESIFIKASJON AV YTELSENHelsedirektoratet ønsket å kartlegge hvordan seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) var ivaretatt i…

 • Teaterforestilling 13 januar klokken 13.00

  Påmelding til gratis teaterforestillingen «Mann. Jeg?» ved Parasamfunn Formålet med forestillingen er å stimulere til utvikling av tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.  OsloMet den 13 januar 2023. klokken 13.00 i Pilestredet 52, Studenthuset: Studenthallen Vil noen av dere komme inn for å se denne forestillingen sammen med oss?  https://nettskjema.no/a/296915Lenker til en ekstern…

 • God seksuell helse hos barn krever et trygt miljø

  Forfatter: Birgit Hegge https://fontene.no/fagartikler/god-seksuell-helse-hos-barn-krever-et-trygt-miljo-6.47.912547.de4733f2d1 Barn er avhengig av voksen tilstedeværelse og adekvat veiledning i sin utvikling av digital dømmekraft (Utdanningsdirektoratet, 2013). Det er nødvendig for at barna skal kunne forstå kompleksiteten i det å sitere eller henge ut noen ved å spre bilder, meldinger eller utfordrende hendelser: Det er stor forskjell på å skrive «Tom…

 • Helsepersonell må tørre å snakke med brystkreftpasienter om seksuell helse

  Forfatter: Hilde Mobekk og Aron Willems Brystkreft påvirker seksuallivet på mange måter. Ulike barrierer hindrer helsepersonell i å ta opp seksuell helse med pasientene. Forfattere: Hilde Mobekk og Aron Willems https://sykepleien.no/fag/2022/09/helsepersonell-ma-torre-snakke-med-brystkreftpasienter-om-seksuell-helse

 • Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8 (SOC 8)

  Personer med kjønnsdysfori har økt de siste 10 år. Noen snakker om en syv dobbling av kjønnsvarierte personer som ønsker støtte, bistand og kjønnsbekreftende behandling. Største er økningen bland jenter og personer innen autismespekterforstyrrelser. The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) er en internasjonal, tverrfaglig, profesjonell forening. En av hovedfunksjonene til WPATH er å…

 • Seksuell helse et neglisjert tema i norske fengsler.

  https://fontene.no/fagartikler/sex-er-jo-ikke-noe-tema-her-6.47.910585.800e9535c6 Seksuell helse et neglisjert tema i norske fengsler. Vi har mye kunnskap om at fysisk og psykisk helse er viktig for rehabilitering, og at vår seksuelle helse påvirker oss. Innsatte er overrepresentert i statistikkene for seksuelle overgrep, både som ofre og utøvere, så kanskje trenger flere kunnskap og samtale om seksualitet? Det er på…