Ukategorisert

ERKLÆRING OM SEKSUELL NYTELSE

Publisert den

Deltakerne på den 24. verdenskongressen til World Association for Sexual Health, WAS Anerkjenner at: Seksuell nytelse er den fysiske og/eller psykiske tilfredsstillelsen og gleden som skapes av erotiske opplevelser, inkludert tanker, fantasier, drømmer, affekt og følelser. Denne nytelsen kan oppnås alene eller deles sammen med andre. Selvbestemmelse, samtykke, sikkerhet, respekt for privatliv, tillit, og evnen til å kommunisere og komme til enighet om seksuelle relasjoner er nøkkelfaktorer for å kunne oppleve at nytelse kan bidra til seksuell helse og velbefinnende. Seksuell nytelse bør utøves i henhold til seksuelle rettigheter, særlig retten til likeverd og ikke-diskriminering, autonomi […]

Ukategorisert

Ny ph.d. avhandling setter fokus på reisningsproblemer bl.a. de kardiovaskulære årsaker

Publisert den

Vår prosjektleder i prosjekt Seksuell helse ved Institutt for atferdsvitenskap OsloMet, Helle Gerbild disputerte i går. Hun forsvarer tirsdag 13. april en ph.d., som omhandler menns reisningsproblemer. Hun skriver i sin avhandling at: Mange mænd oplever rejsningsproblemer. Usund livsstil er ofte årsagen. Sundhedspersonale er ikke rustet godt nok til at rådgive om seksuel sundhed, viser ny ph.d.-afhandlingNyt ph.d. afhandling sætter fokus på rejsningsproblemer bl.a. de kardiovaskulære årsager (hjertelungefysioterapi.dk) Helle Gerbild, er forsker fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Ukategorisert

Seksuell helse, nye masteremner

Publisert den

Året 2020/2021 /2022 utvikler OsloMet ved Institutt for Atferdsvitenskap syv nye masteremner i seksuell helse. Hilde Lunde er prosjektleder hlunde@oslomet.no. Under OsloMet studier kan dere se hvem som er prosjektledere for det enkelte emne. Noen enene vil ha oppstart januar 2022, noen høsten 2022 og de siste januar 2023. Emnene er Seksualitet som ressurs gjennom hele livsløpet, Helsekompetanse og seksuell helse, Seksuell helse ved sykdom og funksjonsvariasjon, Anatomi og fysiologi knyttet til seksuell helse,Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, Seksuell helse og utviklingshemming, Seksuell helse og aldring.

Ukategorisert

Sosionomer og seksuell helse

Publisert den

Mirjam Berge Gregersen Masteroppgave som avdekker kunnskapshull! Jeg har akkurat hørt på Mirjam i Nasjonalt SRHR-nettverk om seksualitet som tema i utdanning og sosialt arbeid (Sex og Samfunn leder netttverket). I sin avslutning skriver hun: «Snakk om det!» (HOD, 2016, s. 26) trekker frem viktigheten av kunnskap og bevissthet omkring seksualitet og seksuell helse i helse- og msorgstjenester, og sosionomer er en viktig del av disse tjenestene. Dermed er det mye som hadde vært interessant å se skje innenfor forskning på seksualitet i sosialt arbeid. I dette prosjektet har jeg undersøkt hvilke forståelsesrammer et utvalg […]

Ukategorisert

Referansegruppemøte, eldre og seksuell helse, den 18.02.21

Publisert den

Oppstart referansegruppe var den 270820: Sex og politikk, KUN, Likestillingssenteret og Foreningen FRI er i gang med et nasjonalt kompetanseløft for å bedre den seksuelle helsen blant alle deler av 60+-befolkningen i Norge. Målgruppe for prosjektet ereldre, helse- og omsorgstjenester rettet mot eldre, eldreråd og eldreorganisasjoner. Med støtte fra Helsedirektoratet skal vi i perioden 2020-2022 utvikle og gjennomføre forskningsbaserte fagdager og presentere digitale læringsressurser for helsepersonell, samt en e-læringsportal for eldre om seksuell helse.  I løpet av 2020 skal prosjektet forankres og det faglige innholdet i fagdager for helsepersonell i eldreomsorgen utvikles, samt digitale pedagogiske ressurser til […]

Ukategorisert

Social story creator og kurs ved Nordvoll skole om: Sosiale historier og visuelle forklaringer

Publisert den

Social Story Creator En egen APP for utvikling av sosiale historier. «This is a very valuable tool for any teacher, SLP, OT, direct care staff or parent! Children with special needs often need more direct instruction of social skills. Teaching social skills to any child may be easier and less stressful when visual supports, like social stories are used. The social stories found in this app explain accurate social information and ensures that your child will know what to expect in different situations». Nordvoll skole har skrevet et fint hefte om sosiale historier, og de […]

Ukategorisert

Ordet sex

Publisert den

En av våre prosjektledere i prosjektet Seksuell helse, Stine Kühle-Hansen laget denne filmen, Ordet sex, i 2014. Denne filmen har vi ofte drøftet i våre videreutdanninger VUNDS6100 Seksuell helse og seksualitetsundervisning og VSEX7100 Sexologi og funksjonshemming. https://vimeo.com/user25546088 eller søk Vimeo Nordplus seksualkunnskap

Ukategorisert

Prosjektet i «seksuell helse» ved OsloMet

Publisert den

I dag startet «det store» prosjektet i «seksuell helse» ved institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet. Det skal utvikles syv digitale kurs: Seksualitet som ressurs gjennom hele livsløpet ved prosjektleder Kristina Areskoug Josefsson. Helsekompetanse og pasientsamtaler eller helsekompetanse og seksuell helse ved prosjektleder Hilde Mobekk. Seksuell helse ved sykdom og funksjonshemming ved prosjektleder Ingrid Thunem. Anatomi og fysiologi knyttet til seksuell helse ved prosjektleder Helle Gerbild. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep ved prosjektleder Stine Kühle-Hansen. Seksuell helse og aldring ved prosjektleder Helle Gerbild. Seksuell helse og utviklingshemming ved prosjektleder Wenche Fjeld. Kurset «Seksuell helse og […]

Ukategorisert

Ny blogg: Seksualitet24

Publisert den

Ny blogg Seksualitet24. Er et uavhengig nettsted som har som formål å fremme sunn og positiv seksualitet, seksuell helse, kroppspositivisme og kunnskap og kompetanse rundt kjønn, seksualitet og mellommenneskelige relasjoner. De skriver_ Vi spiller på lag med mange av landets fremste sexologer, og vi har både en egen Fagfolk-katalog, Jobb-liste og en egen Blogg-side. Vi har både faglige artikler og tekster, samt en del erotiske noveller som både kan brukes kun til forlystelse eller i noen tilfeller i terapeutisk øyemed.