Vold i nære relasjoner

I dag legger regjeringen fram en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, med 82 konkrete tiltak for å styrke innsatsen ytterligere på dette området. – Det er et alvorlig samfunnsproblem som regjeringen prioriterer høyt. Derfor iverksetter vi nå nye og omfattende tiltak, sier statsminister Erna Solberg (H).

Ny bok- Kjønnsinkongruens hos ungdom

Hvordan kan man forstå ungdom som er usikre på egen kjønnsidentitet? Forfatter Ronny Aaserud – Ungdom kan i dag identifisere seg som gutt, jente, både gutt og jente, trans, ikke-binær eller som usikker eller kjønnsspørrende (questioning). Lansert 270721 Den korrekte betegnelsen for manglende overensstemmelse mellom kjønnsidentitet og tildelt kjønn ved fødsel er i dag kjønnsinkongruens. Hvordan kan du som profesjonell hjelper eller nærstående forstå dette fenomenet, og hvordan møter vi disse ungdommene på en god måte? Hvordan kan vi utforske kjønnsidentitet sammen med ungdommen? Denne boken gir deg nødvendig kunnskap om ungdom som opplever at […]

RIWC 24th – Rehabilitation International World Congress (https://www.riworldcongress2021.com/ ) har for første gang temaet “Sexual Health Rehabilitation” på programmet.

Kongressen foregår mellom 7. -9. september 2021. Alle dager er der «Seminars» og «Master Classes» om temaet «Sexual Health Rehabilitation» fra ulike perspektiver og presentasjoner av forskningsprosjekter. OsloMet ansatte, Kristina Areskoug, Helle Gerbild og Hilde Lunde har vært aktivt engasjert i utviklingen av programmet til kongressen, og har flere presentasjoner. Det er en stor glede at temaet «Sexual Health Rehabilitation» er anerkjent, og at temaet er i kongressprogrammet. Her følger presentasjoner fra OsloMet som Kristina, Helle, Hilde og flere er ansvarlige for: Physical activity as sexual health rehabilitation interventions Basic education in sexual health makes […]

Syv nye masteremner

Vårt mål er å utvikle emneplaner for syv digitale emner inne temaet seksuell helse 2020-2022. To a`15 studiepoeng og fem a`10 studiepoeng. Pensum skal være relevant for flere helse- og sosialprofesjoner, samt pedagoger. Vi utvikler pensum med utgangspunkt i litteratursøk. – Emne skal inneholde interaktive samarbeidsformer med studenten som gjennomfører emnet og ulike  virtuelle læringsformer. Det skal utvikles aktiv samhandling med studenter som gjennomfører emnene Project Seksuell helse ved OsloMet – Storbyuniversitet

LigeLyst app

Idéen bag wep app’en LigeLyst, er at give unge med funktionsnedsættelser mulighed for selv at skaffe sig viden om krop, følelser, kærester og sex, uden at skulle være afhængig af personale eller pårørende. Seksualitet kan være et meget privat emne for unge. Det er ikke sikkert man har lyst til at dele sin nysgerrighed om seksualitet med andre. SUMH og ULF står bag LigeLyst, der er en webbaseret informationsportal, der skal give oplysninger om krop, pubertet, kønsorganer, følelser, sex, kærester, grænser og overgreb. ligelyst.dk – App

Kronikk – seksuell helse satsing

Dagens to store satsinger innen seksuell helse har ikke bidratt med konkrete handlinger eller friske midler som trengs for å skape endring. Satsingene er for fragmentert – og uten tilstrekkelig samarbeid på tvers av departementer og direktorater. Felles skriv: Vil du snakke om det, Bent Høie? – Debatt og kronikk – Dagens Medisin

NASJONALT SRHR-NETTVERK

Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. Denne retten står sterkt i Norge, men det er likevel mange utfordringer som gjenstår. Nasjonalt SRHR-nettverk skal samle aktører som jobber innenfor feltet, og sikre samordning mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, geografi eller andre sosiale forhold eller faktorer. Nettverket skal være et forum som kan bidra til en sterkere […]

Europeisk strategi for å bekjempe seksuelle misbruk av barn

Torsdag 15. april sendte tre norske ministre et norsk innspill til EUs høring om nye regler for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett. For å bidra i det europeiske samarbeidet mot overgrep mot barn på nett, har flere norske myndigheter gått sammen om å samle inn informasjon og synspunkter. I innspillet til Europakommisjonen uttrykker norske myndigheter støtte til EUs arbeid, og understreker at innsats mot nettbasert overgrepsmateriale som involverer barn, må prioriteres høyt. Regjeringen vektlegger at Norge er en engasjert og langsiktig samarbeidspartner på dette området. Norge støtter arbeidet for bedre regelverk Regjeringen […]

Sundhedspersonale skal blive bedre til at spørge til mænds rejsning.

Mange mænd oplever rejsningsproblemer. Usund livsstil er ofte årsagen. Sundhedspersonale er ikke rustet godt nok til at rådgive om seksuel sundhed, viser ny ph.d.-afhandling. – Omkring 30 procent af mænd i 65-årsalderen oplever rejsningsproblemer. Og blandt mænd over 70 år, er det kun 20 procent, der slet ikke oplever nogen former for problemer med rejsningen. Men tallene kunne se meget bedre ud, påpeger Helle Gerbild, forsker fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Hun forsvarte tirsdag 13. april en ph.d., der handler om mænds rejsningsproblemer. Helle Gerbilds forskning viser, at mænd kan forbedre deres erektion ved at […]