Sykepleiere tid og mot


Da jeg besøkte min far på sykehuset i dag gikk jeg forbi vaktrommet. På tavla stod det skrevet med tusj: gratulerer med dagen alle sykepleiere og sykepleierstudenter! Det tok meg tre sekunder så skjønte jeg at det var den internasjonale sykepleierdagen.  Hva skal vi skryte mest av på en sånn dag? At de tar seg tid?

Jeg tror også mange sykepleieres evne til å vise mot fortjener skryt. Mot til å lytte til pasientene og pårørende. Det er mange artikler og forskning om tid i sykepleieryrket og noen ganger kan man få inntrykk av at sykepleiere snakker mer med pasienter og pårørende enn legene. Tid må til hvis man skal våge å snakke om det som lenge har vært tabu, men mot gjør at man blir en god lytter. Mange sykepleiere møter daglig tanker om fortvilelse, død, seksualitet eller overgrep.

Lindh, Barbosa da Silva, Berg og Severinsson har skrevet om mot som en viktig egenskap hos sykepleiere. Den er omtalt på Forskning.no og artikkelen heter: Courage and nursing practice: A theoretical analysis i Nursing Ethics 17, 2010.

«Mot beskrives også som en forutsetning for at noe skal skje: Det skal ofte mot til for å foreslå endringer som kan gi bedre pleie, og det skal mot til for å kjempe mot begrensninger og hindringer. Ledere innen sykepleien trenger moralsk mot for å få til endringer.»

Det er store endringer i sykepleierutdanningene. Sykepleiere er modige og nytenkende! Les studentenes mening om e-kompendier. «E-kompendiene konsentrerer seg mer presist om det vi skal lære. Vi jobber mer målrettet. Og vi kan sitte på bussen eller hvor som helst og se og høre det vi skal lære. Vi trenger ikke dra på tunge tekstbøker, men har tilgang via pc, Ipad og mobil!»

Norsk Sykepleierforbund markerer 12. mai hvert år med ulike aktiviteter og gratulasjoner. Dagen er oppkalt etter Florence Nightingales fødselsdag. Gratulerer med dagen!

Ønsker du å lære mer om å snakke om seksuell helse med pasientene din? HiOA har en videreutdanning om dette.