Om Skam og overgrep


I går 25. mai var jeg (høgskolelektor Stine Kühle-Hansen fra HiOA) på Nrk Supernytt og snakket til 8 – 11 åringer om at lærere må lære seg å snakke om overgrep. I tillegg til å være fagperson representerte jeg Landsforeningen Mot Seksuelle Overgrep LMSO. Se intervjuet her på Supernytt.no. Foranledningen var spørsmål om TV-serien Skam også kan passe for 6. og 7. klassinger. LMSO mener man kan og skal snakke om overgrep på barneskolen.

HiOA kommer med ny aktuell videreutdanning høsten 2016. Der kan blant annet lærerstudenter og lærere lære mer om å snakke om seksuelle overgrep og hvordan de kan planlegge, gjennomføre og evaluere seksualundervisning. All undervisning skal være tilpasset alder og modenhet også undervisning om kropp og seksualitet.

Seksuelle overgrep er dessverre noe alle barn, alle kjønn kan bli utsatt for i Norge. Det viser seg av en spørreundersøkelse fra 2015 at de fleste som har vært misbrukt går lenge uten å snakke med noen. Mange får sent hjelp eller aldri hjelp. I gjennomsnitt tar det 17 år før noen betror seg etter et seksuelt overgrep. Lærere har en nøkkelrolle og de må bli flinkere til å se barn som trenger hjelp og lytte til barn som ber om hjelp. Alle barn har rett på å få hjelp etter norske lover. Elever som har blitt utsatt for grensekrenkelser skal alltid få all den hjelp de behøver, men da må noen fortelle dem det. Lærere kan lære mer om hvordan i HiOAs emne / videreutdanning. Les mer om studietilbudet her

Vet du hvor du kan henvise noen som sliter med overgrepserfaringer? Nedenfor er en liste med noen hjelpetelefoner og nettsider. Man kan snakke med fagpersoner per telefon eller per mail. Man trenger ikke si hva man heter hvis man vil vente med det. En slik hjelpe-liste kan lærere henge opp et egnet sted på skolen slik at elever lettere får vite at det er mange steder de kan henvende seg når de trenger hjelp eller ønsker svar på spørsmål om seksuelle overgrep.

*Statens Barnehus gir hjelp og gode råd. Det finnes mange slike ressurssentre i Norge.

*Man kan ringe til alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 eller kontakte www.116111.no

*Man kan ringe eller oppsøke barnevernsvakta eller barnevernstjenesten der man bor. Her er oversikt: www.barnevernvakt.no

*Man kan også ringe Politiet på telefon 02800 å få gode råd.

*En nasjonal nettportal for lærere og barn https://dinutvei.no/

*Ung.no har artikler om overgrep og svarer mange hundre elever hver uke per epost.