Forskningsdager og grenser


Foto S. Kühle-HansenTemaet for årets Forskningsdager er «grenser». HiOA inviterer til flere seminarer, blant annet med tre aktuelle samfunns-problemstillinger som alle har det til felles at de handler om grenser: kommunereformen, unge og seksuelle overgrep og situasjonen for mennesker på flukt. Delta 22/9 kl. 17.00 i Oslo

Sted: Kulturhuset, Youngstorget, Oslo Dato og tid: torsdag 22. september 2016 kl. 17.00 – 19.00

Sett av kvelden til HiOAs første Samsvar-seminar torsdag 22. september på Kulturhuset i Oslo. Mange innlegg og påfølgende debatt med utgangspunkt i pågående forskning fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Her er innholdet Voldsprogrammets del i seminaret:

I grenselandet mellom flørt og overgrep

En ny studie fra Voldsprogrammet ved NOVA/HiOA viser at over halvparten av de seksuelle overgrepene mot unge jenter blir utført av jevnaldrende gutter. Andelen har ikke blitt redusert i løpet av de siste åtte årene – tvert imot har det vært en svak økning i omfanget. Studien avslører videre at det hersker stor usikkerhet både blant offer og overgriper om hvor grensene for hva som er seksuelle krenkelser og overgrep og ikke, går.

  • Innlegg fra professor Svein Mossige NOVA/HiOA & UiO
  • Kommentarer fra: Peder Kjøs, psykolog, UiO & Lisa Arntzen, kommunikasjonssjef ved Dixi ressurssenter
  • Vi spør: Hva skal til for å redusere omfanget av seksuelle overgrep fra jevnaldrende gutter?