Quiz om voldtekt


blogg-vDet er mange quizer, men få om voldtekt. Det ville Ung.no, Redd Barna og Høgskolelektor Stine Kühle-Hansen gjøre noe med. De laget en Quiz om holdninger, lovverket og øyeblikket en voldtekt kan oppstå! Målet var å avlive myter og å formidle kunnskap. Ta gjerne denne quizen selv og spre den til kollegaer, lærere og helsesøstre etc.

At halvparten av voldtektene skjer blant kjente og i ruset tilstand bør gjøre noe med undervisningen vi tilbyr ungdom. Til hvert spørsmål i quizen er det koblet en faktaartikkel hos UNG.no.

Kilder bak Quizen

1.Lovdata definisjon av voldtekt

2. Kripos’ rapport Voldtektssituasjonen som omfatter hele landet, 2014

3. Studie fra Voldsprogrammet ved NOVA/HiOA, 2015

4. NOVA-Rapport Vold og overgrep mot barn og ung, Omfang og utviklingstrekk 2007-2015

5. NKVTS-rapport Vold og voldtekt i Norge, 2014

6. Bok av Øverlien, Ungdom, vold og overgrep. Skolen som forebygger og hjelper, 2015

7. Voldtektsutvalgets NOU nr 4, 2008

8. Redd Barnas rapport«Den som er med på leken..», 2015