Kurs om å møte kollegaer og studenter uansett seksuell orientering og kjønnsidentitet


Mathias Holst
Mathias Holst

FRI -foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH) tilbyr kurset ”Rosa kompetanse arbeidsliv”.  Mathias Holst tilbyr råd og innspill med både latter- og læringsgaranti. Meld deg på her

Tirsdag 8. november kl. 12:00-14:30

Kom til Pilestredet 46, 1 etg. PA 128, Apollo

Kurset gir gode tips om hvordan man kan møte alle på en god måte, uansett seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Vibeke Horn, programansvarlig kultur, velferd og mangfold skriver følgende: Kjære kollega,

Mangfold er en av HiOAs kjerneverdier. Å være en mangfoldig og inkluderende høgskole innebærer blant annet at ledere og medarbeidere har kunnskap om hvordan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Dette både i forhold til studenter og kollegaer.

 

Er det behov for holdningsarbeid om LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) i en virksomhet med høyt utdannede i dagens Norge?

HiOA-akademiet inviterer til kurs i rosa kompetanse. Rosa kompetanse er relevant og faglig forankret, formidlet på en sterk og humoristisk måte.

Mathias Holst starter foredragene med å påpeke at homofile stort sett har det som folk flest i dagens Norge, både på godt og vondt. Dette er også en av hovedkonklusjonene i en stor levekårsundersøkelse om lesbiske og homofile som ble lansert i 2013. Ifølge rapporten «Seksuell orientering og levekår» fra Uni-Helse har 90 prosent aldri har opplevd diskriminering på jobben. Men bildet er ikke entydig. Andre funn i undersøkelsen viser at holdningsarbeid fortsatt er nødvendig. Nesten en fjerdedel har opplevd negative kommentarer eller oppførsel fordi de er homofile eller lesbiske. Enda flere har erfart at det har blitt brukt mot andre på arbeidsplassen. Dette stemmer godt med det inntrykket som Mathias Holst har. – Det er ikke mye ondskap, men det er en del dumskap der ute, sier han.

I januar 2014 kom loven om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Den krever at ”Arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet.” Loven gjelder alle arbeidsgivere i offentlig sektor, samt alle arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte. Rosa kompetanse kan være et bidrag til dette lovpålagte arbeidet. En bedrift som håndterer disse temaene på en klok måte, tilrettelegger for at ansatte som ønsker det kan være åpne om hvem de er. Vår påstand er at en inkluderende arbeidsplass både vil tiltrekke og beholde de beste menneskene.