Ny strategi – Snakk om det!


strategien-illustrategienI forordet til Strategi for seksuell helse (2017–2022) skriver Helse- og omsorgsminister Bent Høie: Vi snakker fortsatt for lite og for sjelden om at seksualitet er en fantastisk kraft som kan gi god helse og høy livskvalitet. Når du er ung eller gammel. Når du er frisk eller syk. Denne strategien handler om alt dette.

Den handler om at vi må snakke mer om seksualiteten vår. Snakk om kraft! Les strategien her på regjeringens nettside.

https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf