Regnbuetreff for seniorer


senior-vik-frivillighetsprisenÅpning av Norges første dagtilbud for skeive seniorer i Oslo og Akershus åpner torsdag 15. september kl 12, på Kampen, Brinken 35. Aasmund Robert Vik, primus motor for seniorarbeidet i FRI OA ønsker velkommen. Vik ble tildelt Frivillighetsprisen av Frivillighet Norge i 2015. Han mottok prisen for 48 års frivillig arbeid for lhbt-rettigheter i Norge. 

Prispengene på 50 000 kroner valgte Vik å gi til FRI OA og seniorarbeidet i organisasjonen. Les mer om Regnbuetreff for seniorer.