Forskning om overgripere


IATSOIATSO eller The International Association for the Treatment of Sexual Offenders holder årlige konferanserIATSO har samlet i sin database mye av forskningen innen dette fagfeltet. Det er fremdeles beskjedne funn å spore i studiene. Vi trenger fortsatt å vite mer om hva slags behandling som fungerer for de forskjellige typer av lovbrytere. 

Dette er en sammensatt målgruppe og forskning på overgripere vil ha stor betydning for både akademia og samfunnet.

IATSO ble etablert 1998 i Caracas, Venezuela under sin 5. konferanse. Finn mer informasjon på nettsiden og i vedtektene deres. Følge med på neste konferanse og det kommende vitenskapelige programmet. Blir du med eller medlem kan du bygge nettverk med kolleger fra hele verden.

http://www.iatso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=67