Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og selvbestemt prevensjon


Støttet av Norgesuniversitetet og i samarbeid med SLATE/UIO har OsloMet laget et fleksibelt, delvis digitalisert og delvis samlingsbasert kurstilbud for helsesøstre og jordmødre.  Kurset er spesielt tilrettelagt for å sikre kompetansebygging for full rekvireringsrett for hele spekteret av prevensjonsmetoder inkludert langtidsvirkende reversible prevensjonsmetoder.

Høstens første kurs-samling starter 12. september. For nærmere informasjon, http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Seksuell-og-reproduktiv-helse-og-rettigheter-SRHR-og-selvbestemt-prevensjon