Konferanse: traumatisk sorg, behandling av seksuelt misbrukte barn, avhør versus terapi, nettovergrep, skam og skyld, og skadelig seksuell adferd hos barn og unge.


https://www.nkvts.no/tf-cbt/tf-cbt-konferanser/tf-cbt-konferansen-2019/