Ukategorisert

Enklere å bytte juridisk kjønn

Publisert den

Helseminister Bent Høie (H) mener det må bli enklere å bytte juridisk kjønn. Om Norge også skal innføre et tredje kjønn, vil han foreløpig ikke ta stilling til. Les intervju med Høie på ABC-nyhetene og Amnesty Internasjonals nettside. 

Ukategorisert

Strengere straff for avliving av hund enn overgrep mot barn

Publisert den

På NrK.no, sier Anne Lindboe som er Barneombud at noe er «riv ruskende galt når man i Norge får mildere straff for overgrep mot barn enn når man blir dømt for å drukne en hund». Hun understreker at overgrep mot barn er blant den mest alvorlige kriminaliteten og at lave strafferammer og lave straffenivåer kan føre til at politiet nedprioriterer etterforskningen. 

Ukategorisert

Masteremne om kvinnehelse – seksuell og reproduktiv helse

Publisert den

Masteremnet har fokus på: Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter fra pubertet til postmenopausen. Ungdom og unge voksnes seksuelle og reproduktive helse som en del av helsefremmende arbeid for å bedre livskvalitet og folkehelse. Kvinnehelse og enkelte lidelser i forbindelse med reproduksjon. Veiledning, kommunikasjon og helsepedagogikk. Nasjonale, globale, historiske og kulturelle perspektiver med vekt på verdier og menneskerettigheter. 

Ukategorisert

I dag starter RØD KNAPP- aksjonen. STOPP VOLD MOT KVINNER

Publisert den

Rød knapp-kampanjen ble opprettet av Sanitetskvinnene i 2013. De vil bryte tabuer og krever nulltoleranse for vold mot kvinner. Deres hovedmål er at vi sammen må hjelpe kvinner. Ifølge Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet kommer hver fjerde kvinne i Norge til å oppleve vold i nære relasjoner i løpet av livet. En av ti opplever å bli utsatt for grov vold.

Ukategorisert

Seminar om seksualundervisning 3. februar 2015

Publisert den

Velkommen til HiOA Pilestredet 46, Athene 1. Undervisning om seksualitet både i og utenfor skolen er et diskutert tema, både når det gjelder innhold, omfang og roller. Alle har et ansvar! Sex og Politikk – Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har sammen med HiOA invitert ungdomspartiene til seksualundervisning og debatt, sammen med framtidas lærere, andre studenter og media. 

Ukategorisert

Ukeseminar støttet av Nordplus i 2014

Publisert den

Nordplus-støttet kurs i pedagogisk sexologi avholdes i konferansesenteret ved HIOA i Pilestredet, i uke 7, 2014. Tverrfaglig deltagelse fra ca. 30 bachelor studenter og syv lærere fra Sverige, Danmark og Norge. Gjennomføring og undervisning fra mandag 9. februar til fredag 14. februar. Målet er blant annet metodeutveksling, terminologi, samtaler med praksisfeltet, workshop og utvikling av digitale fortellinger og aktualisering av de ti seksuelle rettighetene. Se de digitale fem fortellingene på vimeo. Med vennlig hilsen Hilde Lunde Høgskolelektor Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) Institutt for Atferdsvitenskap Bachelor Vernepleie Postboks 423 NO- 2001 Lillestrøm 2007 Kjeller […]